• Ο ενοικιαστής οφείλει να αποδεχθεί την παράδοση του οχήματος αφ’ ότου βεβαιωθεί ότι αυτό βρίσκεται σε καθ’ όλα καλή κατάσταση. Ο ίδιος υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην ίδια κατάσταση, στην οποία αυτό παραδόθηκε, με όλα του τα όργανα, τις ρόδες και τα εξαρτήματα στο σημείο, που έχει συμφωνηθεί και οριστεί γραπτώς στην πρώτη σελίδα του συμφωνητικού. Εάν ο ενοικιαστής δεν επιστρέψει το όχημα στο ορισμένο σημείο και σε κάποιον υπάλληλο της εταιρείας, θα θεωρηθεί ότι εγκατέλειψε το όχημα και θα εφαρμοστούν όλες οι νόμιμες κυρώσεις σε περίπτωση που το όχημα φέρει φθορές ή ο ενοικιαστής είναι υπόχρεος στην εταιρεία.
  • Στις τιμές περιλαμβάνονται: Συντήρηση, Λάδια, Λίπανση, Οδικοί Χάρτες, Απεριόριστα χιλιόμετρα.
  • Παραδόσεις – Παραλαβές Οχημάτων: Οι παραδόσεις ή οι παραλαβές των οχημάτων γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο.
  • Για ενοικίαση μηχανής απαιτείται έγκυρο Ευρωπαϊκό (για κράτη μέλη της Ε.Ε.) ή Διεθνές Δίπλωμα (για κράτη που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.).
  • Άδεια Ικανότητας Οδηγού: Διεθνής ή εθνική, που έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη της ενοικίασης.
  • Πρόστιμα Κ.Ο.Κ: Ο ενοικιαστής είναι υπόλογος για όποιες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ προκύψουν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης.
  • Εσωτερικό του Αυτοκινήτου: Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδική διαδικασία καθαρισμού (όπως τρίχες ζώων, άμμο κ.λ.π. στα καθίσματα του αυτοκινήτου ή στο πάτωμα ή στον χώρο των αποσκευών κ.λ.π.) ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 40€.
  • Καύσιμα: Ο ενοικιαστείς οφείλει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμων με την οποία παρελήφθη. Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος με μικρότερη πόσοτητα καυσίμου, ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για οχήματα, τα οποία επιστρέφονται με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου από αυτήν της παράδοσης.
  • Επιστροφή οχήματος νωρίτερα από το συμφωνηθέν: Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος νωρίτερα απο την ημερομηνία που αναφέρεται στο συμβόλαιο δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.
  • Ακυρώσεις – Επιστροφές Χρημάτων: Εάν ο πελάτης ακυρώσει την ενοικίαση ένα μήνα πριν από την έναρξή της, επιστρέφεται το 100% του καταβληθέντος ποσού. Σε περίπτωση ακύρωσης της ενοικίασης δύο εβδομάδες πριν από την έναρξή της ή νωρίτερα, επιστρέφεται το 50% του ποσού. Τέλος, για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων από την έναρξη της ενοικίασης, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή χρημάτων.